Визија

Проектот LEAF одговара на зголемената побарувачка за зелени вештини во светот кој се соочува со еколошки предизвици. Ја препознава важноста на професиите поврзани со одржливоста и подемот на еко-одржливи компании, со проекција дека едно од пет работни места ќе дојде од овие сектори до 2023 година. GreenComps, надлежностите за одржливост дефинирани од Европската комисија, се централни за оваа промена .

Во основа на овие промени, проектот LEAF се фокусира на иновативни методи за обука преку платформата за технологија за мрежен бумеранг. Овој интерактивен пристап опфаќа специфични вештини за животна средина и зелена економија, особено за зелениот маркетинг. Платформата нуди разновидни материјали за промовирање на активно учење и критичко размислување, на крајот водејќи ги корисниците во креирањето на проекти за зелен маркетинг за примена во реалниот свет. Методологијата дава приоритет на темелно учење преку учество на корисниците и владеење на наставната програма.

ЦЕЛИ

Развивање на методологија за професионална обука за специфични зелени профили, со почетен фокус на Зелениот маркетинг.

Ревитализирање на професионалната обука за зелени вештини преку создавање стандардизирана анализа на вештини, платформа и наставни материјали.

Да допре до тренерите за обука и наставници од партнерски институции за развој на вештини.

Поттикнување на иновациите во стручното образование и подготвување наидните зелени професионалци да ги задоволат барањата на пазарот на трудот кои се развиваат.

Усогласување на стручното образование со потребите на пазарот на труд во секторот Зелени професии.

ЦЕЛНИ ГРУПИ

ТРЕНЕРИ

ВОЗРАСНИ И МЛАДИ ЛУЃЕ

Ќе ги опремиме наставниците и тренерите со специјализирани методи за обука за зелени вештини, зголемувајќи ја нивната експертиза за да ги задоволат барањата на пазарот на трудот кои се развиваат.

Примарниот фокус на проектот LEAF се крајните корисници на обуката за зелени вештини – возрасни и млади луѓе. Дури и ако не се директно вклучени во проектот, тие ќе имаат бенефит од неговото истражување, создавање и процес на имплементација.

Финансирано од Европската Унија. Сепак, искажаните ставови и мислења се само на авторот(ите) и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската унија или Европската извршна агенција за образование и култура (EACEA). Ниту Европската Унија, ниту EACEA не можат да бидат одговорни за нив.

Scroll to Top