Вовед во зелен маркетинг: Разбирање на концептот, принципите и придобивките од зелениот маркетинг

 

Во овој курс од пет модули ќе ви овозможиме сеопфатно разбирање на концептот, принципите и придобивките од зелениот маркетинг“.

Финансирано од Европската Унија. Сепак, искажаните ставови и мислења се само на авторот(ите) и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската унија или Европската извршна агенција за образование и култура (EACEA). Ниту Европската Унија, ниту EACEA не можат да бидат одговорни за нив.

Scroll to Top