Cuore S.r.l. Impresa Sociale  🇮🇹

Cuore е тим од професионалци со 20-годишно искуство во образованието и активните политики. Тие се посветени на создавање поинклузивно општество преку борба против образовната сиромаштија. Нивниот фокус е на обезбедување еднакви можности за сите, особено за ранливите популации, да учат, да растат и да напредуваат.

 STOWARZYSZENIE ARID 🇵🇱

ARID е организација посветена на личен и институционален развој, особено за возрасни и корисници на стручно образование. Тие нудат различни курсеви за обука, вклучувајќи заштита на животната средина и одржливо живеење. ARID активно се вклучува во проекти како «3 R» (Намали, повторно употреби, рециклирај) за возрасни и ги промовира принципите на кружна економија. Тие, исто така, ги зајакнуваат жените преку проекти за одржливост и соработуваат на иницијативи за едукација за чист воздух.

 FONDACIJA AGRO CENTAR ZA EDUKACIJA  🇲🇰

Основана во 2006 година, ФАЦЕ е непрофитна организација посветена на развојот на човечките ресурси во земјоделството, производството на храна и заштитата на животната средина. Нивните програми ги премостуваат празнините во формалното и неформалното образование во Македонија, промовирајќи квалитетно образование и прилагодувајќи се на потребите на пазарот на трудот. Тие се искусни во системите за стручно образование на ЕУ.

Neotalentway S.L.  🇪🇸

Со седиште во Гранада, Шпанија, Neotalentway е динамичен центар за обука посветен на зајакнување на вработливоста и поттикнување на интеграцијата. Соработувајќи со училиштата, стручните центри и многу други, тие ги поттикнуваат иновациите преку дигитализација и нови педагогии додека се залагаат за цели за одржлив развој (SDGs). Нивниот фокус го опфаќа застапувањето за зелено однесување, поддршката за кружна економија, дигиталните вештини и увидите за еколошката транзиција.

Nodibinājums “Smart Minds”  🇱🇻

Основана во 2020 година, Smart Minds е непрофитна организација посветена на подобрување на политиките за образование и вработување. Тие ја модернизираат обуката со фокус на дигиталните и зелените вештини, поттикнуваат соработка и обезбедуваат критериуми за квалитет за програмите за учење на возрасни во Латвија.

Финансирано од Европската Унија. Сепак, искажаните ставови и мислења се само на авторот(ите) и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската унија или Европската извршна агенција за образование и култура (EACEA). Ниту Европската Унија, ниту EACEA не можат да бидат одговорни за нив.

Scroll to Top