Почетна

Учење еколошки став фундаментални

Целта на проектот „Учење За Основите На Еколошките Ставови – LEAF“ е да се развие методологија за обука во контекст на специфични зелени занимања. За реализација на проектот ќе се земе предвид само една зелена професија која е нај актуелна на пазарот на трудот.

Општата цел на проектот е создавање на дигитална платформа која е ориентирана кон пренесување на вештини во контекст на зелените занимања. Други специфични цели:

  • Развивање на обука кој ќе им овозможи на корисниците брзо да одговорат на потребите на пазарот на трудот во контекст на Зелените вештини
  • Обезбедување на интерактивни алатки за обука за тренерите во контекст на Зелените вештини
 

За проектот

11 месеци.

3 Транснационални проектни состаноци

5 Тренинг курсеви за зелени вештини

Придружете ни се за да ги научите Основите на еколошкиот став

Финансирано од Европската Унија. Сепак, искажаните ставови и мислења се само на авторот(ите) и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската унија или Европската извршна агенција за образование и култура (EACEA). Ниту Европската Унија, ниту EACEA не можат да бидат одговорни за нив.

Scroll to Top