Wizja

Projekt LEAF jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na Zielone umiejętności w świecie stojącym przed wyzwaniami środowiskowymi. Uznaje on znaczenie zawodów związanych ze zrównoważonym rozwojem i wzrostem liczby eko-zrównoważonych firm, przewidując, że jedno na pięć miejsc pracy będzie pochodzić z tych sektorów do 2023 roku. GreenComps, kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju zdefiniowane przez Komisję Europejską, mają kluczowe znaczenie dla tej zmiany.

W świetle tych zmian projekt LEAF skupia się na innowacyjnych metodach szkoleniowych za pośrednictwem platformy Network Boomerang Technology. To interaktywne podejście obejmuje konkretne umiejętności w zakresie ochrony środowiska i Zielonej gospodarki, szczególnie dla Green Marketerów. Platforma oferuje różnorodne materiały promujące aktywne uczenie się i krytyczne myślenie, ostatecznie prowadząc użytkowników w tworzeniu projektów Zielonego Marketingu do zastosowania w świecie rzeczywistym. Metodologia kładzie nacisk na gruntowną naukę poprzez udział użytkowników i opanowanie programu nauczania.

Cele

Opracowanie metodologii profesjonalnego szkolenia w zakresie określonych Zielonych profili, z początkowym naciskiem na Zielonych Marketerów.

Rewitalizacja profesjonalnych szkoleń w zakresie zielonych umiejętności poprzez stworzenie znormalizowanej analizy umiejętności, platformy i materiałów dydaktycznych.

Skierowanie szkoleń do operatorów i nauczycieli z instytucji partnerskich w celu rozwoju umiejętności.

Wspieranie innowacji w kształceniu zawodowym i przygotowanie przyszłych zielonych specjalistów do sprostania zmieniającym się wymaganiom rynku pracy.

Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w sektorze zielonych zawodów.

GRUPY DOCELOWE

OPERATORZY SZKOLENIOWI

DOROŚLI I MŁODZIEŻ

Wyposażymy nauczycieli i operatorów szkoleniowych w specjalistyczne metody szkolenia w zakresie Zielonych umiejętności, zwiększając ich wiedzę specjalistyczną, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku pracy.

Głównym celem projektu LEAF są ostateczni beneficjenci szkolenia w zakresie Zielonych umiejętności – dorośli i młodzież. Nawet jeśli nie są oni bezpośrednio zaangażowani w projekt, mogą zyskać na jego badaniach, tworzeniu i wdrażaniu.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Scroll to Top