Cuore S.r.l. Impresa Sociale  🇮🇹

Cuore to zespół profesjonalistów z 20-letnim doświadczeniem w edukacji i aktywnej polityce. Ich celem jest stworzenie bardziej inkluzywnego społeczeństwa poprzez walkę z ubóstwem edukacyjnym. Koncentrują się na zapewnieniu równych szans wszystkim, zwłaszcza słabszym grupom społecznym, na naukę i rozwój.

 STOWARZYSZENIE ARID 🇵🇱

ARID zajmuje się rozwojem osobistym i instytucjonalnym, w szczególności dla dorosłych i beneficjentów edukacji zawodowej. Oferuje różnorodne kursy szkoleniowe, w tym z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego stylu życia. ARID aktywnie angażuje się w projekty takie jak „3 R” (Reduce, Reuse, Recycle) dla dorosłych i promuje zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. Wzmacnia również pozycję kobiet poprzez projekty zrównoważonego rozwoju i współpracuje przy inicjatywach na rzecz edukacji w zakresie czystego powietrza.

 FONDACIJA AGRO CENTAR ZA EDUKACIJA  🇲🇰

Założona w 2006 roku organizacja FACE jest organizacją non-profit zajmującą się rozwojem zasobów ludzkich w rolnictwie, produkcji żywności i ochronie środowiska. Ich programy wypełniają luki w edukacji formalnej i nieformalnej w Macedonii, promując wysokiej jakości edukację i dostosowując się do potrzeb rynku pracy. Mają doświadczenie w systemach edukacji zawodowej UE.

Neotalentway S.L.  🇪🇸

Neotalentway z siedzibą w Granadzie w Hiszpanii to dynamiczne centrum szkoleniowe zajmujące się zwiększaniem szans na zatrudnienie i wspieraniem integracji. Współpracując ze szkołami, centrami zawodowymi i nie tylko, napędzają innowacje poprzez cyfryzację i nowe metody pedagogiczne, jednocześnie broniąc Celów Zrównoważonego Rozwoju. Koncentrują się na promowaniu ekologicznych zachowań, wsparciu gospodarki o obiegu zamkniętym, umiejętnościach cyfrowych i wiedzy na temat transformacji ekologicznej.

Nodibinājums „Smart Minds”  🇱🇻

Założona w 2020 r. organizacja Smart Minds jest organizacją non-profit zajmującą się poprawą polityki w zakresie edukacji i zatrudnienia. Modernizuje szkolenia, koncentrując się na umiejętnościach cyfrowych i ekologicznych, wspiera współpracę i zapewnia kryteria jakości dla programów kształcenia dorosłych na Łotwie.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Scroll to Top