2. modulis.

Zaļā mārketinga metodes

Zaļā mārketinga metodes - Mērķi

Sniedziet pārskatu par galvenajām īpašībām, kas padara produktu/ražošanu/uzņēmumu videi draudzīgāku attiecībā uz ietekmi uz vidi.

Izceliet svarīgākos jautājumus un labāko praksi, ko jau apkopojuši uzņēmumi dažādās jomās un izmantojot dažādus saziņas veidus.

Zaļā mārketinga metodes – mācību rezultāti

Zināšanas par faktoriem, kas ietekmē zaļo komunikāciju, par stiprajām pusēm un par to, ko var uzlabot šāda veida komunikācijā ar patērētāju.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Scroll to Top