1. modulis

Zaļās ekonomikas jēdziena ievads

Zaļās ekonomikas jēdziena ieviešana - mērķi

Sniedziet pārskatu par galvenajām īpašībām, kas padara produktu/ražošanu/uzņēmumu videi draudzīgāku attiecībā uz ietekmi uz vidi.

Izceliet svarīgākos jautājumus un labāko praksi, ko jau apkopojuši uzņēmumi dažādās jomās un izmantojot dažādus saziņas veidus.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Scroll to Top