5. modulis

Eko-cenu noteikšanas stratēģijas

Eko cenu noteikšanas stratēģijas — mērķi

Sniedziet pārskatu par galvenajām īpašībām, kas padara produktu/ražošanu/uzņēmumu videi draudzīgāku attiecībā uz ietekmi uz vidi.

Izceliet svarīgākos jautājumus un labāko praksi, ko jau apkopojuši uzņēmumi dažādās jomās un izmantojot dažādus saziņas veidus.

Eko cenu noteikšanas stratēģijas — mācību rezultāti

Zināšanas par faktoriem, kas ietekmē zaļo komunikāciju, stiprajām pusēm un fokusiem, ko var uzlabot šāda veida komunikācija ar partērētāju.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Scroll to Top