Cuore S.r.l. Impresa Sociale  🇮🇹

Cuore ir profesionāļu komanda ar 20 gadu pieredzi izglītības politikas jomā. Organizācijas mērķis ir iekļaujošākas sabiedrības veidošana, cīnoties pret izglītības trūkumu. Viņu uzmanības centrā ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem, jo īpaši neaizsargātām iedzīvotāju grupām, mācīties, augt un attīstīties.

 STOWARZYSZENIE ARID 🇵🇱

ARID fokusējas uz personīgo un institucionālo attīstību, īpaši pieaugušo un profesionālās izglītības ieguvēju izglītības iegūšanas barjeru mazināšanu. Tie piedāvā dažādus apmācību kursus, tostarp par vides aizsardzību un ilgtspējīgu dzīvesveidu. ARID aktīvi iesaistās tādos projektos kā «3 R» (Samazināt, atkārtoti izmantot un pārstrādāt, angļu valodā -Reduce, Reuse, Recycle) pieaugušajiem un veicina aprites ekonomikas principus. Viņi arī sniedz iespējas sievietēm, izmantojot ilgtspējības projektus, un sadarbojas iniciatīvās par tīru gaisu.

 FONDACIJA AGRO CENTAR ZA EDUKACIJA  🇲🇰

FACE ir dibināta 2006. gadā, un tā ir bezpeļņas organizācija, kas nodarbojas ar cilvēkresursu attīstību lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā un vides aizsardzībā. Viņu programmas mazina formālās un neformālās izglītības atšķirības Ziemeļmaķedonijā, veicinot kvalitatīvu izglītību un pielāgojoties darba tirgus vajadzībām. Viņiem ir pieredze Eiropas Savienības profesionālās izglītības un apmācību sistēmās.

Neotalentway S.L.  🇪🇸

Neotalentway, kas atrodas Granadā, Spānijā, ir dinamisks apmācību centrs, kas paredzēts nodarbinātības un integrācijas veicināšanai. Sadarbojoties ar skolām, profesionālajiem centriem un citiem, viņi virza inovācijas, izmantojot digitalizāciju un jaunas pedagoģijas, vienlaikus aizstāvot ilgtspējīgas attīstības mērķus. Viņu uzmanības centrā ir zaļās uzvedības atbalstīšana, aprites ekonomikas atbalsts, digitālās prasmes un ekoloģiskā pāreja.

Nodibinājums “Smart Minds”  🇱🇻

Nobibinājums “Smart minds” ir bezpeļņas organizācija, kas dibināta 2020. gadā, lai uzlabotu izglītības un nodarbinātības politiku. Tās modernizē apmācības, fokusējoties uz digitālajām un zaļajām prasmēm, veicina sadarbību starp izglītībā iesaistītajam pusēm un nodrošina kvalitātes kritērijus pieaugušo izglītības programmām Latvijā.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.
Scroll to Top