Sākums

Ekoloģiskās attieksmes pamatu apguve

LEAF projekta mērķis ir izstrādāt metodoloģiju Zaļo profesiju apguvei. Projekta realizācijā tiks ņemts vērā tikai viens Eiropas darba tirgū arvien pieprasītākā Zaļā mārketinga speciālista profesionālais profils.

Projekta mērķis ir veicināt profesionālās izglītības reaģēšanu uz zaļajām prasmēm, izveidojot jaunu mācību metodiku, kas balstās sākot no prasmju analīzes un zaļā mārketinga nodarbinātības profila izveides līdz pat LEAF platformai un saistīto mācību materiālu izveides un publicēšanas tajā.

  • Citi konkrēti mērķi: Izstrādāt apmācības, kas ļauj ātri reaģēt uz darba tirgus vajadzībām zaļo prasmju kontekstā.
  • Nodrošināt skolotājus ar jauniem inovatīviem un interaktīviem instrumentiem, lai apmācītu personas profesionālā izglītībā.
 

Projekts

11 mēneši

3 starpvalstu projektu sanāksmes

5 mācību kursi par zaļajām prasmēm

Pievienojies mums, lai apgūtu ekoloģiskās attieksmes pamatus

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Scroll to Top