Vīzija

LEAF projekts reaģē uz pieaugošo pieprasījumu pēc zaļajām prasmēm pasaulē, kas saskaras ar vides izaicinājumiem. Projekts apzinās ar vidi un ekoloģisku ilgtspējību, resursu racionālu izmantošanu saistītu profesiju nozīmi un ilgtspējīgu uzņēmumu skaita pieaugumu, paredzot, ka līdz 2023. gadam katra piektā darbavieta būs šajās nozarēs. GreenComps, Eiropas Komisijas definētās ilgtspējības kompetences, ir šīs pārmaiņas galvenais pamats.

Ņemot vērā šīs izmaiņas, LEAF projekts koncentrējas uz novatoriskām apmācības metodēm, izmantojot Network Boomerang Technology platformu. Šī interaktīvā pieeja aptver īpašas vides un zaļās ekonomikas prasmes, īpaši zaļās mārketinga speciālistiem. Platforma piedāvā dažādus materiālus, lai veicinātu aktīvu mācīšanos un kritisko domāšanu, galu galā lietotājiem ļaujot izmantot zaļā mārketinga zināšanas reālu projektu izveidē. Metodoloģija prioritizē mācīšanos caur lietotāju līdzdalību un mācību programmas apguvi.

Mērķi

Izstrādāt metodoloģiju profesionālai apmācībai konkrētos zaļajos profilos, sākotnēji koncentrējoties uz zaļajiem tirgotājiem.

Atdzīviniet profesionālo apmācību zaļo prasmju jomā, izveidojot standartizētu prasmju analīzi, platformu un mācību materiālus.

Prasmju pilnveidošanai mērķējiet apmācību operatorus un skolotājus no partneriestādēm.

Saskaņot profesionālo izglītību ar darba tirgus vajadzībām Zaļo profesiju sektorā.

Veicināt inovācijas profesionālajā izglītībā un sagatavot nākamos zaļos profesionāļus, lai tie atbilstu mainīgajām darba tirgus prasībām.

 

Mērķa grupas

Mācību sniedzēji

Pieaugušie un gados jauni pieaugušie

Mēs nodrošināsim skolotājus un apmācību operatorus ar specializētām zaļo prasmju apmācības metodēm un saturu, uzlabojot viņu zināšanas, lai viņi varētu tās papildināt atbilstoši mainīgām darba tirgus prasībām.

LEAF projekta galvenais mērķis ir zaļo prasmju apmācības pieaugušajiem un gados jauniem pieaugušajiem. Pat ja tie nav tieši iesaistīti projektā, viņi gūst labumu no projektā veiktās prasmju izpētes, mācību kursa izveides un īstenošanas procesa.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Scroll to Top